Friskrivningsklausul

Monetära ersättningar

När du köper eller använder en produkt eller tjänst på internet rekommenderas du alltid att göra egna efterforskningar om dess kvalité och dylikt innan köpet äger rum. Detta inkluderar även produkter och tjänster som annonseras på Vädergrancanaria.se. Om inte annat anges bör du som klient och kund förutsätta att Vädergrancanaria.se får monetära ersättningar när någon på grund av Vädergrancanaria.se köper en produkt som annonseras på den tidigare nämnda hemsidan.

Vittnesmål

Vädergrancanaria.se gör sitt yttersta för att vittnesmål och liknande skall representera en upplevelse av en typisk användare av tjänsten – denna information samlas dock in från olika vittnesmål på internet och bör därför beaktas noga. För att försäkra dig om att ett vittnesmål är så sant som möjligt bör du antingen hitta ett oberoende test eller rådfråga någon personligen.

Partiskhet

Då Vädergrancanaria.se kompenseras av de olika tjänsterna när användare köper- och/eller registrerar sig på tjänsterna kan de recensioner och tester som utförs ses som partiska. För en helt opartisk bild bör du likt tidigare nämnt be en oberoende person om en utförlig recension.

Ansvarsfråntagande

Vädergrancanaria.se och dess ägare avsäger sig allt ansvar för produkterna som annonseras på hemsidan, deras kostnader och eventuella följder. Alla frågor och problem avseende de olika tjänsterna bör meddelas till respektive ägare.